Frågor om värmepumpar

Här hittar ni en del svar på vanliga frågor om värmepumpar.Vi hoppas ni hittar svar på era funderingar.

Hur mycket pengar kan jag spara genom att installera en Bergvärmepump?

Det går inte att säga exakt vad det kostar att installera bergvärmepumpar då det beror på vilken värmepump du vill installera. Dessutom såt skiljer ju priset sig mellan olika bergvärmepumpinstallatörer. Vad man kan säga dock är att Bergvärmepumpars kostnad är relativt låg, och besparingen är relativt hög. Vilket menas att du ganska snabbt kan spara in din kostnad för installera bergvärme.

 

Kan jag använda ROT-avdrag när jag installerar en bergvärmepump?

Du får lov att göra avdrag med 30% av själva arbetskostnaden. Detta gör ju Bergvärmen ett ännu mer prisvärt alternativ. Man skulle nästan kunna säga en billig energiform i dagsläget.

 

Hur är värmefaktorn för en Bergvärmepump?

Dagens Bergvärmepumpar har en hög värmefaktor, även kallad COP, vilket gör detta alternativet till ett ypperligt val.

 

Är Bergvärme ett miljövänligt alternativ?

Ja det är det. Bergvärme är en energiförsörjning som är vänlig mot miljön. Den varken skadar eller förorenar omgivningen vilket är väldigt viktigt. Bergvärmen använder sig av värmen i marken som solen lagrat. Läs mer här om hur bergvärme fungerar.

 

Vem skall ansöka om tillstånd ifrån kommun när det gäller berg-, ytjord-, sjö- eller grundvattenvärmepumpar?

Detta är alltid villaägarens/ditt ansvar att ansöka om tillstånd!! Fråga din installatör vid oklarheter. Vanligt är att installatören hjälper dig med detta, men som sagt det är ditt ansvar!

 

Kan man borra efter Berg överallt?

Ja, berg finns det överallt. Det finns överlag två sorters berg vi kan nå på detta sätt – urberg eller sedimentärt berg. Båda dessa kan användas för utvinning av värmeenergi, men de har dock olika värmeledningsförmåga. Man får borra djupare i sedimentärt berg jämfört med urberg för utvinna en likvärdig energimängd.

 

Vilka ingrepp krävs att man gör i själva huset när man installerar värmepumpar?

Man placerar värmepumpanläggningen i pannrummet. Eller så kan man placera den i ett källarutrymme eller i ett grovkök. Kollektorslangarna måste då dras igenom husväggen, helst under själva marknivån. Man borrar genomföringshål i husgrunden vilka efter installationen ska tätas med expanderande fogskum. Detta är viktigt så man inte släpper in någon fukt som kan leda till skador på husgrunden. man kan även använda en ventilationstrumma..

 

Vad är en värmepump

En värmepump är en apparat som överför värmeenergi från en värmekälla till vad som kallas ”kylfläns”. Värmepumpar flyttar värmeenergi i motsatt riktning av spontan värmeöverföring, genom att absorbera värme från ett kallt utrymme och släppa det till en varmare. En värmepump använder en liten mängd extern ström för att uppnå arbetet med att överföra energi från värmekällan till kylflänsen.Läs mer här om vad en värmepump är >>

 

Var kan jag jämföra olika värmeinstallationer?

Här på Energimyndighetens hemsida kan du hitta bra information angående olika värmepumpsalternativ. Sidan öppnas i nytt fönster.
Klicka här för komma till Energimyndigheten >>

 

frågor om värmepumpar

Vad är en värmepump

En värmepump är en apparat som överför värmeenergi från en värmekälla till vad som kallas ”kylfläns”. Värmepumpar flyttar värmeenergi i motsatt riktning av spontan värmeöverföring, genom att absorbera värme från ett kallt utrymme och släppa det till en varmare. En värmepump använder en liten mängd extern ström för att uppnå arbetet med att överföra energi från värmekällan till kylflänsen.

Motståndsuppvärmning

Medan luftkonditioneringsapparater och frysar är kända exempel på värmepumpar är termen ”värmepump” mer generell och gäller för många värme-, luft- och luftkonditioneringsanordningar som används för rymmeuppvärmning eller rymdkylning. När en värmepump används för uppvärmning, använder den samma grundläggande kylningstypcykel som används av en luftkonditionering eller kylskåp, men i motsatt riktning – släpper ut värme i det konditionerade utrymmet i stället för omgivningen. I denna användning drar värmepumpar generellt värme från den kallare yttre luften eller från marken.

I värmemodell är värmepumpar tre till fyra gånger mer effektiva vid upphettning än enkla elektriska motståndsvärmare som använder samma mängd el. Den typiska kostnaden för att installera en värmepump är emellertid också högre än den för en motståndsuppvärmning.

Värmeenergi

Värmeenergi överför naturligtvis från varma platser till kallare utrymmen. En värmepump kan dock vända om processen genom att absorbera värme från ett kallt utrymme och släppa det till en varmare. Värme är inte bevarad i denna process och kräver viss mängd extern energi, såsom el. I värme-, ventilations- och luftkonditionering (HVAC) -system hänvisar termen värmepump vanligen till ångkompressorkylanordningar optimerade för hög effektivitet i båda riktningarna för värmeenergiöverföring. Dessa värmepumpar kan vara reversibla och arbeta i båda riktningarna för att ge upphettning eller kylning till det inre utrymmet.

Överföra värme med värmepump

Värmepumpar används för att överföra värme eftersom mindre högkvalitativ energi är nödvändig än vad som släpps ut som värme. Huvuddelen av energin för uppvärmning kommer från den yttre miljön, bara en bråkdel kommer från el (eller någon annan högkvalitativ energikälla som krävs för att köra en kompressor). I elektriskt drivna värmepumpar kan den överförda värmen vara tre eller fyra gånger större än den elektriska strömförbrukningen, vilket ger systemet en prestandakoefficient på 3 eller 4, i motsats till en COP på 1 för en konventionell elektrisk resistans värmare, där all värme produceras från inmatad elektrisk energi.

Värmepump - ett smart energialternativ

 

Kylmedel

Värmepumpar använder ett kylmedel som mellanvätska för att absorbera värme där den förångas, i förångaren och sedan släppa ut värme där kylmediet kondenserar i kondensorn. Köldmediet strömmar genom isolerade rör mellan förångaren och kondensorn, vilket möjliggör effektiv värmeenergiöverföring på relativt långa avstånd.

Läs fler inlägg på värmepumpar.tech >>